Vorige C  u  r  s  u  s    P  H  P Volgende§ 14  Vergelijkingsoperatoren

Vergelijking Notatie Omschrijving
Gelijk $a == $b Is TRUE als $a gelijk is aan $b
Identiek $a === $b Is TRUE als $a en $b identiek zijn, qua waarde en type
Ongelijk $a != $b Is TRUE als $a ongelijk is aan $b
Niet identiek $a !== $b Is TRUE als $a ongelijk is aan $b of ze zijn van verschillend type
Kleiner $a < $b Is TRUE als $a kleiner is dan $b
Groter $a > $b Is TRUE als $a groter is dan $b
Kleiner of gelijk $a <= $b Is TRUE als $a kleiner of gelijk is dan $b
Groter of gelijk $a >= $b Is TRUE als $a groter of gelijk is dan $b


De ? operator:

<?
echo ($x==0) ? "De waarde van X is gelijk aan nul"De waarde van X is ongelijk aan nul";
?>
Vorige Naar Inhoudsopgave Volgende