Vorige C  u  r  s  u  s    P  H  P Volgende§ 15  Logische operatoren


Operator Notatie Omschrijving
AND $a  AND  $b Is TRUE als zowel $a als $b waar zijn
OR $a  OR  $b Is TRUE als een van beide $a of $b waar is of beide waar zijn
XOR $a  XOR  $b Is TRUE als een van beide $a of $b waar is, maar niet beide tegelijk
! !$a Is TRUE als $a niet waar is
&& $a  &&  $b Is TRUE als zowel $a als $b waar zijn
|| $a  ||  $b Is TRUE als een van beide $a of $b waar is of beide waar zijnVorige Naar Inhoudsopgave Volgende