Vorige C  u  r  s  u  s    P  H  P Volgende§ 24  functies met betrekking tot variabelen


Gedeeltelijke lijst
functie omschrijving
empty() bepaalt of een variabele in ingevuld
isset() hetzelfde als !empty($a)
gettype() geeft het type van een variabele weer
get_defined_vars() geeft een array weer van alle gedefinieerde variabelen
is_array() geeft aan of een variabele al dan niet van het type array is
is_bool() geeft aan of een variabele al dan niet van het type boolean is
is_float() geeft aan of een variabele al dan niet een float is
is_int() geeft aan of een variabele al dan niet een integer is
is_null() geeft aan of een variabele al dan niet NULL is
is_numeric() geeft aan of een variabele al dan niet een getal of een numerieke string is
is_object geeft aan of een variabele al dan niet een object is
is_string() geeft aan of een variabele al dan niet een string is
unset() declaratie van een variabele ongedaan maken

functies voor het debuggen
print_r() toont voor de mens leesbare informatie op het scherm van een variabele
var_dump() Geeft informatie over een variabele op het schermVorige Naar Inhoudsopgave Volgende