Vorige C  u  r  s  u  s    P  H  P Volgende§ 25  string functies


Gedeeltelijke lijst

functie omschrijving
chop() haalt witruimte (spaties) achteraan een string weg
chr() geeft een speciaal letterteken weer
crypt() DES-encrypt a string
htmlspecialchars() converteert speciale tekens in HTML-code
md5() berekent de md5-hash van een bepaalde string
nl2br() voegt aan elke nieuwe regel de HTML-code  <br>  toe
ord() geeft de ASCII-waarde van een karakter weer
sprintf() Geeft een formatted string weer
strip_tags() haalt HTML- en PHP-tags uit een string
addslashes() voorziet een string van slashes
stripslashes() verwijdert de slashes van een string
strlen() bepaalt de lengte van een string
strpos() zoekt de plek waar een string als eerste voorkomt
strrev() draait een string achterste voren
strtolower() zorgt ervoor dat ee string volledig met kleine letters wordt weergegeven
strtoupper() zorgt ervoor dat ee string volledig met hoofdletters wordt weergegeven
str_replace() vervangt bepaalde string door een ander (kan op meerdere plaatsen)
join() voegt array-elementen samen met een string
split() verdeelt een string in een array d.m.v. regular expression

<?
$datum 
"05-05-1950";  // scheidingstekens kunnen zijn slash, punt, of streepje
list ($dag$maand$jaar) = split ('[/.-]'$datum);
echo 
"Dag: $dag <br> Maand: $maand <br> Jaar: $jaar <br>";
?>Vorige Naar Inhoudsopgave Volgende