Vorige C  u  r  s  u  s    P  H  P Volgende§ 26  array functies

Gedeeltelijke lijst
functie omschrijving
count() telt het aantal elementen van een variabele
array_pop() haalt het laatste element van een array eraf
array_push() plaatst een of meerdere elementen aan het eind van een array
array_reverse() plaatst de elementen van een array in omgekeerde volgorde
array_shift() haalt het element van het begin van een array af
array_unshift() voegt elementen toe aan het begin van een array
array_sum() berekent de som van de waarden van de elementen in een array
array_unique() verwijdert dubbele waarden uit een array
array_values() laat alle waarden zien in een array
in_array() geeft als uitkomst TRUE als betreffende waarde voorkomt in de array
array_search() zoekt binnen de array naar de gevraagde waarde en geeft als uitkomst TRUE of FALSE
sizeof() geeft het aantal elementen dat voorkomt in de array
sort() sorteert de array
uksort() sorteert een array d.m.v. sleutels, gebruikmakend van een door de gebruiker gedefinieerde sorteerfunctie

<?php
function cmp ( $a$b ) {   
    if (
$a ==  $b) return 0 ;
   }
   return ($a > $b) ? -1 : 1;
}

$a = array(4 => "vier", 3 => "drie", 20 => "twintig", 10 => "tien");

uksort($a, "cmp");

while (list($key, $value) = each($a)) {
   echo "$key: $value\n";
}
/* Dit voorbeeld laat als output zien:
20: twintig
10: tien
 4: vier
 3: drie
*/

?>
usort() sorteert een array d.m.v. waarden, gebruikmakend van een door de gebruiker gedefinieerde sorteerfunctie
 
<?
function cmp ( $a$b ) {   
    if (
$a ==  $b) return 0 ;
    return (
$a  $b) ? - 1;
}

$a = array ( 32 5 61 );

usort ($a "cmp");
?>
array_flip() hierdoor worden de sleutels waarden en de waarden sleutels van een array

<?
$omdraaien 
= array ("a"  => 1 "b" => 1 "c" =>  2);
$omdraaien = array_flip ($omdraaien );
// nu wordt $omdraaien:  array(1 => "b", 2 => "c");
?>


Vorige Naar Inhoudsopgave Volgende