Vorige C  u  r  s  u  s    P  H  P Volgende§ 7  PHP syntax: C+Perl = PHP


Als je een programmeerachtergrond hebt in C, C++, Perl or Java, is het aanleren van PHP waarschijnlijk een fluitje van een cent. In feite kun je waarschijnlijk meteen aan de slag met het schrijven van je scripts.

We kunnen HTML afwisselen met PHP door gebruik te maken van de PHP-tags  <?php script   ?>
Zorg ervoor dat je elke opdracht afsluit met een ; (puntkomma).

Ons eerste PHP script:

<?php  phpinfo(); ?>

Dit script moet een kleurige HTML-tabel weergeven die informatie bevat over de huidige PHP-versie op de server, inclusief alle opties die zijn geactiveerd of uitgeschakeld.Vorige Naar Inhoudsopgave Volgende