Vorige C  u  r  s  u  s    P  H  P Volgende§ 10  PHP Variabelen


Variabelen worden in PHP voorafgegaan door een dollarteken $. Ze kunnen van verschillend type zijn. Voor een waardetoekenning aan een variabele wordt het is-teken = gebruikt. Hieronder zie je het gebruik van variabelen uitgewerkt.

<?php
$x 
false ;      # type boolean
$x true;

$x 10;          # type decimaal, integer
$x 1.45;        # type floating point
$x 0x1A;        # hexadecimal 

$x "mmm\"oo'oo\n";     # string = mmm"oo'oo  +return aan het einde van de regel
$x 'mmm"oo\'oo\n';     # string = mmm"oo'oo\n

$y = &$x                 # Referentie

$x[1] = 10               # array van integers
$x["naam"] = "Piet";     # associatieve array
$arr[] = "lalala";       # push "lalala"
$x[2]["lala"] = "xx";    # tweedimensionale array

$naam "Piet";
$dieren = array("vis" => "Sander" "vogel" => "Marijn");
echo 
"Hallo!  Mijn naam is $naam en mijn vis heet ${dieren['vis']}";
?>Vorige Naar Inhoudsopgave Volgende