Deel 10

Links:

CSS specificaties :

De verschillende elementen binnen de CSS specificaties en hun eigenschappen.

Tekst
waarde
voorbeeld
word-spacing em (de hoogte van het lettertype)
ex (de hoogte van de "x")
px (volgens het schermresolutie)
(alle waarden, ook negatieve)
in (inches; 1in=2.54cm)
cm (centimeters; 1cm=10mm)
mm (millimeters)
pt (points; 1pt=1/72in)
pc (picas; 1pc=12pt)
=spatie tussen woorden
word-spacing: 0.5em
word-spacing: -0.3px
word-spacing: 2cm
word-spacing: 3pt
letter-spacing idem als hierboven
=spatie tussen letters
letter-spacing: 0.5em
letter-spacing: -0.3em
text-decoration none | underline | overline | line-through | blink text-decoration: overline
vertical-align baseline | sub | super | top | text-top | middle | bottom | text-bottom |+% vertical-align: top
vertical-align: 20%
text-transform capitalize | uppercase | lowercase text-transform: uppercase
text-align left | right | center | justify text-align: justify
text-indent idem als bij word-spacing text-indent: 25px
text-indent: 10pt
line-height idem als bij word-spacing + % (berekent op de hoogte van het gebruikte lettertype) line-height: 200%
line-height: 250mm