Deel 12

Links:

Vanaf hier betreden we "dynamische" paden. We beginnen met Dynamic Style Sheets. Normaal wordt dit deel onder de DHTML onderwezen.
Hier wordt het uit elkaar gehaald. De reden is dat het heel nauw aansluit bij Cascading Style Sheets.
Toch mag men niet beginnen aan dit Dynamic Style Sheets hoofdstuk zonder een elementaire kennis van Javascript en/of DHTML.


Dynamic Style Sheets is een logisch vervolg op de Style Sheets. Omdat de Style Sheets geen absolute of relatieve positionering kennen, zal Dynamic Style Sheets ons hier verder helpen.
Bijvoorbeeld de kleur van een lettertype veranderen, is een Dynamic Style toepassen. Enkele van deze voorbeelden hebben we reeds in de cursus DHTML gezet.
In deze cursus zullen we vooral de SPAN en DIV tags bespreken en de ABSOLUTE of RELATIEVE positionering van stijlen in een HTML pagina.
Daarna zullen we de Z-indexering bespreken, dit is bepaalde objecten over of op andere objecten plaatsen.

De DIV tag
Met deze tag kunnen we stijl eigenschappen tesamen brengen om zodoende bepaalde elementen of objecten aan te spreken in Javascript en DHTML.
Zowel de DIV tag als de SPAN tag (die we later zullen bespreken), vormen een container.
Het verschil is dat de DIV tag een "line-break" veroorzaakt.
Een voorbeeld :

<html>
<head>
</head>

<body>

<div>hello div 1</div>
<div>hello div 2</div>
<div>hello div 3</div>
<div>hello div 4</div>
<span>hello span 1</span>
<span>hello span 2</span>
<span>hello span 3</span>
<span>hello span 4</span>

</body>
</html>

En het resultaat is :

hello div 1
hello div 2
hello div 3
hello div 4
hello span 1 hello span 2 hello span 3 hello span 4