Deel 14

Links:

De container tags (DIV - SPAN)

Met deze tags kunnen we stijl-eigenschappen samen brengen om zodoende bepaalde elementen of objecten aan te spreken in Javascript en DHTML.
Zowel de DIV als de SPAN tag vormen een container. Dat wil zeggen dat ze allebei de "inhoud" van hun tag als 1 object zien en dit ook duidelijk kunnen positioneren in een document.
Het verschil tussen beiden is dat de DIV tag een "line-break" veroorzaakt en de SPAN tag niet.

Een voorbeeld :

<html>
<head>
</head>

<body>

<div>hello div 1</div>
<div>hello div 2</div>
<div>hello div 3</div>
<div>hello div 4</div>
<br>
<span>hello span 1</span>
<span>hello span 2</span>
<span>hello span 3</span>
<span>hello span 4</span>

</body>
</html>

En het resultaat is :

hello div 1
hello div 2
hello div 3
hello div 4

hello span 1 hello span 2 hello span 3 hello span 4

We zien dus duidelijk dat beide tags een verschillende positie innemen alhoewel wij niets gespecifieerd hebben.
Dit is een belangrijk verschil ten opzichte van relatieve en absolute positionering van objecten en hun elementen in een HTML pagina.