Deel 3

Links:

Laten we beginnen :

Eerst een beetje theorie, dan praktijk. Veel praktijk.

De grondbeginselen van CSS.

Binnen de nieuwe CSS taal hebben we ook nieuwe definities die we moeten kennen. De Style Sheets en daarin de RULES.
Binnen de RULES hebben we een SELECTOR en een DECLARATION.
Een RULE is een definitie van een opmaak waarin één of meerdere elementen vervat worden.
De SELECTOR is de naam die we aan een bepaalde opmaak geven. Dit zal meestal eerst de naam van een tag zijn, gevolgd door een punt en een willekeurige benaming.
De DECLARATION is alles dat binnen de accolades staat. Ook hier hebben we nog een onderverdeling in PROPERTIES en VALUES.
Een PROPERTY is een eigenschap zoals de kleur.
De VALUE is de waarde van een PROPERTY.
Een voorbeeld ?
H {color: red}

Dit is één RULE.
En de kleur rood is de VALUE.
Dus rood is de waarde van de eigenschap kleur die in de declaratie staat van een selector in een style sheet.


Nog een voorbeeld :
H5 {color: green;
font-style: italic;
font-size: large}


1 RULE, 3 DECLARATIONS met elk een PROPERTIE en een VALUE.