Deel 4

Links:

Meerdere SELECTORS :

Men kan meerdere selectors bijeenbrengen zodat men niet telkens de dezelfde eigenschappen per selector moet ingeven.
Een voorbeeld :
H1, P, H3, EM {color: red; font-size: 36pt}

Iedere H1, P, H3 of EM tag zal een rood lettertype hebben van 36punt hoog.
In sommige gevallen zal men niet alle gedefinieerde tags dezelfde attributen willen toewijzen binnen hetzelfde dokument. Het zou heel goed kunnen dat men sommige H1 tags in het rood wenst en 36 punt hoog. Maar niet allemaal.
In dat geval kan men een CLASS attribuut koppelen aan die tags die we in het rood en 36 punt hoog wensen.


Gespecifieerde DECLARATIONS.

Wanneer men binnen een tag, IN DE BODY VAN HET DOCUMENT een declaration specifieert, zal dit voorrang hebben op de declarations in de Style Sheet of tussen de style tags.
Een voorbeeld :

Welke kleur wens je ?

zal de zin de rode kleur krijgen, behalve het woord "wens" dat in het blauw zal gezet worden.
Men kan stellen dat alles wat specifieker is, voorrang krijgt.