Deel 6

Links:

Het CLASS attribuut : deel 2

We zouden natuurlijk nog een stap verder kunnen gaan en verschillende kleuren, lettertypes enz.. toekennen. Maar het CLASS attribuut blijft belangrijk in geval we binnen dezelfde SELECTOR toch andere attributen wensen te gebruiken.
Men mag geen twee CLASS attribuut binnen éénzelfde tag gebruiken. Maar hetzelfde CLASS attribuut mag wel door verschillende tags gebruikt worden.

Een tweede voorbeeld :

<style type="text/css">
P {font-size: 18pt}
.GROTER {font-size: 16pt;
color: green;}
.KLEINER {font-size: 10pt}
</style>

<body>
<p>Dit is de eerste zin, in 18 punt.</p>
<p CLASS=GROTER>Dit is de tweede zin, in 36 punt</p>
<p CLASS=KLEINER>Dit is de derde zin, in 10 punt</p>
<h1 CLASS=GROTER>Dit is de vierde zin, in 36 punt</h1>

Dit is de eerste zin, in 18 punt.


Dit is de tweede zin, in 16 punt en in het groen.

Dit is de derde zin, in 10 punt.

Dit is de vierde zin, in 36 punt en in het groen.

We zien dat we, alhoewel de H1 tag niet gebruikt is al SELECTOR, toch gebruik kunnen maken van de CLASS attributen.
En dit geeft ons natuurlijk een enorme flexibiliteit in het bewerken van teksten.