Deel 7

Links:

Het ID attribuut :

Het ID attribuut kan niet worden herhaald in meer dan 1 tag. Dit in tegenstelling tot het CLASS attribuut dat telkens opnieuw kan worden gebruikt. Heb je het ID attribuut gebruikt, kan het niet meer in hetzelfde HTML document worden herhaald.
De nam van het ID moet binnen de STYLE tags voorafgaan worden door een "hekje" #. Dit hekje mag niet herhaald worden binnen de tag zelf.
Men kan het ID wel binnen elke HTML tag gebruiken.

Een voorbeeld :
<style type="text/css">
P {color: blue;
font-weight: bold;
font-size: 22pt}


#GROTER {font-size: 36pt}
</style> <body> <p>Wat zal het zijn ? </p> <p ID=GROTER>Dit zou iets groter moeten zijn dan de voorgaande zin</p> </body>

Je kunt je afvragen waarom men CLASS en ID attributen heeft, endan ID gebruikt, terwijl je die maar 1 maal mag gebruiken, als je ook CLASS ter beschikking hebt die meermaals kan worden gebruikt.
Het is zo dat het ID attribuut vooral gebruikt wordt bij scripting, zoals Javascript. Maar men kan het eveneens binnen Style Sheets gebruiken.
Met Javascript zal men dikwijls een object met zijn ID moeten aanspreken. Binnen Style Sheets zal men meestal het CLASS attribuut gebruiken.