Deel 8

Links:

CSS specificaties :

De verschillende elementen binnen de CSS specificaties en hun eigenschappen.

  • Lettertypen
  • Kleur & Achtergronden
  • Tekst
  • Randen & Kaders
  • Lijsten
  • Eenheden
Elk van deze elementen heeft verschillende eigenschappen. We zetten ze even in een tabel en geven enkele voorbeelden.
Lettertypen
waarde
voorbeeld
font-family naam van de lettertype font-family: arial
font-style normal | italique | obliquefont-style: italique
font-variant normal | small-caps font-variant: small-caps
font-weight normal | bold | bolder | lighter 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 font-weight: 600
font-weight: bold
font-size xx-small | x-small | small | medium | large | x-large | xx-large | larger | smaller | in | cm | mm | pt | px | em | ex | % font-size: large
font-size: 12pt
font-size: 90%
font-size: smaller
font font-style | font-variant | font-weight font-size | line-height | font-family font: bold italique 12pt/14pt times